Luontoselvitys Metsäsen palveluita ovat maankäytönsuunnitteluun ja ympäristölupaprosesseihin liittyvät luonto- ja lajistoselvitykset. Yrityksellä on vankka kokemus lajien osalta erityisesti liito-orava-, lintu-, lepakko-, sudenkorento-, saukko- ja viitasammakkokartoituksista ja osaaminen näiden lajiryhmien ekologiasta. Luontotyyppien ja niin sanottujen lakikohteiden kartoitukset ovat niin ikään yrityksen keskeistä osaamista. Yritys on laatinut ja osallistunut monipuolisesti erilaisten kaavoitushankkeiden luonto-, YVA-, ja Natura –selvitysten maastotöihin ja raportointeihin sekä hallitsee Natura- ja luonnonsuojelualueisiin sekä Luontodirektiivin IV a) liitteen lajeihin liittyvän lainsäädännön. Teemme selvitysten lisäksi myös vaativammat luontovaikutusten arvioinnit.

Yritys tekee yhteistyötä useiden eri ympäristöalan osaajien kanssa ja sillä on laaja valtakunnallinen asiantuntijaverkosto, joka koostuu monipuolisesti eri lajien ja lajiryhmien sekä luontotyyppien erikoisosaajista, niin järjestöistä kuin tutkimuslaitoksista ja kumppaniyrityksistäkin.

Hyödynnämme projekteissamme avoimen lähdekoodin QGIS (Quantum GIS) -paikkatieto-ohjelmaa, jonka käyttöä myös opetamme ja konsultoimme. Katso QGIS -alkeet kurssin ohjelma täältä.

Tarjoamme myös lintu- ja luonto-opastuspalveluja sekä -opetusta niin yksityisille kuin yrityksille ja oppilaitoksillekin. Alta olevista linkeistä löydät tarkemmat kuvaukset palvelutarjoomastamme.

Luontoselvitys Metsäsen palvelutarjooma graafeina

Luontoselvitykset
QQIS-koulutukset
Lepakkodetektorit
Muut palvelut

Yhteystiedot löytyvät omalta sivultaan täältä.