Olemme 19 vuoden aikana toteuttaneet lähes 300 eri toimeksiantoa 90:lle tilaajalle ympäri Suomen. Yrityksellä on vankka kokemus lajien osalta erityisesti liito-orava-, linnusto-, lepakko-, sudenkorento- ja viitasammakko- sekä saukkokartoituksista ja osaaminen näiden lajiryhmien ekologiasta. Luontotyyppien ja ns. lakikohteiden kartoitukset ovat niin ikään yrityksen keskeistä osaamista. Yritys on laatinut ja osallistunut monipuolisesti erilaisten kaavoitushankkeiden luonto-, YVA- ja Natura –selvitysten maastotöihin ja raportointeihin sekä hallitsee Natura- ja luonnonsuojelualueisiin sekä Luontodirektiivin IV a) liitteen lajeihin liittyvän lainsäädännön.

Alla olevia kuvia klikkaamalla voit tutustua esimerkkiraportteihimme ja alempaa löydätte referenssejämme aihepiireittäin.

Meneillään olevat työt (esimerkkejä)

Luontoselvitykset

Hoito-ja käyttösuunnitelmat

YVA- ja Naturaselvitykset

Linnustoselvitykset

Liito-oravaselvitykset

Lepakkoselvitykset

Sudenkorentoselvitykset

Viitasammakkokartoitukset

Saukkoselvitykset

Muut alan toimeksiannot

QGIS-koulutukset ja -opetus

Opastukset, opetustehtävät, luennot ja artikkelit